Projek MicroCASA

Dengan memanfaatkan rangkaian rakan kongsi, serta pautan kepada pihak berkuasa pendidikan kebangsaan dan inisiatif serantau, MicroCASA mempunyai cita-cita untuk memberi kesan sistemik ke atas rantau ASEAN secara keseluruhan.

Objektif MicroCASA

MicroCASA bertujuan untuk menyumbang kepada pemodenan yang lebih lanjut dan meningkatkan kecekapan sistem pendidikan tinggi di Malaysia, Indonesia, dan Filipina dengan membangunkan kapasiti di universiti tempatan untuk menyelia dan menyampaikan kursus-kursus pendek yang berdasarkan kompetensi dan dinilai secara telus, serta dengan menyokong pengiktirafan bersama kelayakan mikro digital yang dikeluarkan.

Mengenalpasti model-model tempatan yang berkesan untuk menyediakan pendidikan dan kelayakan mikro, sambil membina kapasiti dan memupuk kerjasama antarabangsa dengan komuniti profesional Eropah.

Kongsi amalan terbaik Eropah untuk membina kapasiti tempatan dalam penyeliaan bersama dan penyampaian unit pendidikan pendek yang cekap serta melibatkan pihak berkepentingan untuk memaksimumkan impak kelayakan mikro.

Membangunkan dan menilai unit-unit kompetensi digital pendek dalam domain-domain yang penting secara sosial untuk mengesahkan kapasiti yang dibina dalam persekitaran operasi.

Menyebarkan kecemerlangan projek kepada pihak berkepentingan serantau dan mencipta komuniti tempatan pengamal kelayakan mikro yang berkaitan dengan komuniti Eropah untuk pembinaan kapasiti berterusan dan pertukaran amalan terbaik.

Aktiviti dan Pakej Kerja

6 pakej kerja (PK) merangkumi 3 fasa projek:

Penyediaan, Pembangunan, dan Penilaian dan Penyebaran

 

PK 1: Micro-CREDENTIALS di Asia Tenggara

T1.1 Kajian perbandingan micro-credentials Serantau (Tinjauan dalam talian)

T1.2 Persidangan Meja Bulat micro-Credentials di Asia Tenggara

PK 2: Program Pembinaan Kapasiti Micro-Credentials

T2.1 Pembinaan keupayaan untuk kakitangan akademik

T2.2 Pembinaan Kapasiti Teknikal

T2.3 Bimbingan kerjaya dan pembinaan kapasiti kaunseling pelajar

T2.4 Perancangan pembangunan institusi

PK 3: Pembangunan Kursus Rintis

T3.1 Mereka bentuk kursus bersama

T3.2 Pembangunan kursus

T3.3 Pemasaran dan perhubungan pelanggan

PK 4: Penilaian Peringkat Percubaan dan Mekanisme Kawalan Kualiti

T4.1 Metodologi dan alat penilaian

T4.2 Penilaian, Pengumpulan dan pemprosesan data

T4.3 Mekanisme kawalan kualiti

PK 5: Kesedaran, Kecemerlangan dan Kemampanan

T5.1 Laman web projek

T5.2 Kehadiran media sosial

T5.3 Penyebaran tradisional

T5.4 Persidangan Akhir

PK 6: Pengurusan dan Penyelarasan Projek

T6.1 Infrastruktur projek

T6.2 Penyelarasan dan Pentadbiran

Hasil Projek

H1.2

Kertas Putih: Pelan Tindakan untuk penerimaan micro-credentials dalam pendidikan tinggi di Asia Tenggara

H2.1

Laporan Program Pembinaan Kapasiti

H2.2

Laporan pembangunan infrastruktur dan kemahiran teknikal

H2.3

Pelan Pembangunan Institusi untuk penerimaan micro-credentials

H3.1

Kursus micro-credentials untuk kebolehpasaran yang lebih baik

H3.2

Bengkel pihak berkepentingan negara

H4.1

Garis Panduan penilaian kursus

H4.2

Laporan Penilaian

H5.3

Laporan Persidangan “Microcredentialing in Higher and Vocational Education of SEA”.

H5.4

Laporan Penyebaran

H6.2

Laporan Impak Analisis Akhir

Dibiayai oleh Kesatuan Eropah. Walau bagaimanapun, pandangan dan pendapat yang dinyatakan adalah pandangan pengarang sahaja dan tidak semestinya mencerminkan pandangan Kesatuan Eropah atau Agensi Eksekutif Pendidikan dan Kebudayaan Eropah (EACEA). Kesatuan Eropah mahupun EACEA tidak boleh bertanggungjawab ke atas mereka.