Dokumen rasmi mengenai microcredentials

Cadangan Majlis pada 16 Jun 2022 mengenai pendekatan Eropah untuk kelayakan mikro untuk pembelajaran sepanjang hayat dan kebolehpasaran

Bahasa Inggeris (PDF – 556 KB – 16 muka surat)

Pendekatan Eropah untuk risalah microcredentials

Bahasa Inggeris (PDF – 1.91 MB – 3 muka surat)

UNESCO Ke arah definisi umum kelayakan mikro

Bahasa Inggeris (PDF – 1 MB – 37 muka surat)

ANECA (Agensi Kebangsaan untuk Penilaian Kualiti dan Akreditasi Sepanyol) Dokumen rangka kerja untuk jaminan kualiti mikrokredensial

Bahasa Sepanyol (PDF – 384 KB – 24 muka surat)

Malaysian Qualification Agency (MQA). Garis Panduan Amalan Baik: Kelayakan Mikro

Bahasa Inggeris(PDF – 700 KB – 24 muka surat)

Dibiayai oleh Kesatuan Eropah. Walau bagaimanapun, pandangan dan pendapat yang dinyatakan adalah pandangan pengarang sahaja dan tidak semestinya mencerminkan pandangan Kesatuan Eropah atau Agensi Eksekutif Pendidikan dan Kebudayaan Eropah (EACEA). Kesatuan Eropah mahupun EACEA tidak boleh bertanggungjawab ke atas mereka.