MicroCASA

Micro-credentials for life-long learning and employability: building Capacities for developing Agile educational interventions in Southeast Asian universities

Visi kami

MICROCASA ialah projek antarabangsa pertama yang bertujuan untuk berkongsi pengalaman institusi dari Eropah dan membina kapasiti institusi di Asia Tenggara untuk mencipta bersama, mempromosi dan menyampaikan unit pendidikan berorientasikan kompetensi singkat yang membawa kepada kelayakan mikro dengan matlamat untuk menyelesaikan pelbagai masalah ekonomi dan sosial.

Memfokuskan pada aspek kelayakan mikro yang berbeza, contohnya penciptaan bersama kandungan kursus, teknologi pendidikan, jaminan kualiti yang telus, teknologi untuk pengeluaran dan pengesahan kelayakan mikro digital, projek itu membina set komprehensif kecekapan dan kapasiti teknikal di Universiti Asia Tenggara .

MicroCASA


101081924


01 Mac 2023

28 Februari 2026

Universtät Des Saarlandes


Erasmus+ Programme

Rakan Kongsi

Konsortium ini terdiri daripada 11 rakan kongsi, termasuk dari Eropah – tiga universiti Eropah dengan kompetensi yang saling melengkapi, Agensi NARIC Itali dan syarikat pakar jaminan kualiti.

Kumpulan perwakilan 6 universiti Asia Tenggara termasuk universiti kebangsaan penentu agenda pusat, serta universiti dengan misi pembangunan serantau.

Rakan Kongsi Bersekutu

Jabatan Kesihatan, Biro Sumber Manusia Kesihatan, Santa Cruz, Bandar Manila

Filipina

Jabatan Pertanian, Institut Latihan Pertanian, Diliman, Quezon City

Filipina

Jaringan Riset dan Pendidikan Indonesia (Indonesian Research and Education Networks "IDREN")

Indonesia

Agensi Kelayakan Malaysia (The Malaysian Qualification Agency "MQA"), Bandar Cyberjaya

Malaysia

Projek Terdahulu

COMPETEN-SEA : Capacity to Organize Massive Public Educational Opportunities in universities of SouthEast Asia

COMPETEN-SEA ialah Projek Pembinaan Kapasiti dalam Pendidikan Tinggi (Capacity Building in Higher Education “CBHE”) yang dibiayai oleh Erasmus+ Programme Suruhanjaya Eropah dari 2016 hingga 2019. Objektif utama COMPETEN-SEA adalah untuk membolehkan universiti terbaik di Asia Tenggara membangunkan perkhidmatan pendidikan jenis baharu yang mudah diakses, berpatutan, berkualiti tinggi dan berkesan kepada pelbagai kumpulan penduduk yang terpinggir daripada jangkauan pendidikan tradisional. Teknologi MOOC dipilih sebagai alat yang paling berpotensi dan sesuai untuk rantau ini dengan ciri-ciri spesifik (pertumbuhan penduduk yang tersebar di ribuan pulau dan dipisahkan oleh ribuan kilometer, pertumbuhan penetrasi ICT yang sangat tinggi yang membolehkan pendidikan berasaskan ICT moden, kakitangan akademik bertaraf dunia di Universiti tempatan terbaik, dsb.).

Dibiayai oleh Kesatuan Eropah. Walau bagaimanapun, pandangan dan pendapat yang dinyatakan adalah pandangan pengarang sahaja dan tidak semestinya mencerminkan pandangan Kesatuan Eropah atau Agensi Eksekutif Pendidikan dan Kebudayaan Eropah (EACEA). Kesatuan Eropah mahupun EACEA tidak boleh bertanggungjawab ke atas mereka.